Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti Scimed Biotechnologies, s.r.o., IČ: 06971199, DIČ:CZ06971199, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 292289

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.)
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží.
Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.
Dodací podmínky
Dodací lhůta:
Jakmile obdržíme Vaši objednávku, náš pracovník ihned zjistí, zda je Vámi objednané zboží na skladu. Jestliže je zboží skladem, doručíme Vám jej dle vybraného způsobu dopravy. Jestliže zboží skladem není, pracovník z oddělení zákaznického servisu Vás o tom bude informovat. V obou případech Vám bude sděleno, kdy Vám bude zboží dodáno. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje.
Způsob dopravy:
Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.
Možnosti dopravy:
PPL
DPD
Osobní odběr na adrese Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
obchodní balík - dobírkou "Balík Na poštu" nebo "Balík Do ruky"
Možnosti platby:
obchodní balík dobírkou
převodem na náš účet - 1387934936/2700
kartou online
platba při osobním odběru
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@allstem.cz
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz https://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
Závěrečná ustanovení
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.